Sikkerhet, del 1

Vi har tidligere skrevet litt om BDSM og sikkerhet, men nå når vi skal begynne å jobbe dypere med bondage, mener vi at det er viktig å gå gjennom dette temaet en gang til.

Sikkerhet er ikke noe man kan ta lett på når det kommer til Bondage.
Det er faktisk slik at det er knyttet enkelte farer og risikoer til å binde en annen person og dersom man gjør det feil, kan det få dramatiske konsekvenser.
Så…

– Før du begynner, ta det inn over deg og forstå at det ER en risiko knyttet til bondage.
Utført riktig, er risikoene knyttet til bondage små og i aller høyeste grad mulig å forsikre seg mot, men dersom man velger å ignorere de, kan man få seg en stygg overaskelse.

– Sett deg inn i helsetilstanden til den personen som skal bindes, faktorer som:
Sykdommer som sukkersyke, spiseproblemer, eller tungt narkotikabruk. (dette er faktorer som er kjent for å øke risikoen for nerveskader betydelig)
Har du ryggproblemer?
Skulder, kne eller albue skader?
Sirkulasjonsproblemer?
Hjerteproblemer?
Bryst innlegg?
Dette er bare noen av de faktorene som man noen ganger må vurdere før man setter i gang.
Hvilken faktorer som er relevante, vil variere etter hva man ønsker å gjøre.

– Både den som binder og den som bindes må være enige om hva som skal skje.
Man må ikke nødvendigvis ha planlagt alt til minste detalj på forhånd (men det er en fordel) men da er man avhengi av en løpende komunikasjon.

– Det er viktig å kjenne sine egne begrensninger, å ha sett en ting på et bilde, eller en sekvens i en film, er ikke synonymt med at man er klar for å utføre det.
Tau bondage er en lang prosess og det er mye å lære, selv erfarne BDSM’ere må begynne på bunn, dersom de ikke har erfaring fra bruk av tau.
Ta det gradvis, ikke forsøk å lære alt på en gang, begynn med begynnelsen og lær gradvis, slik at du er helt trygg på det du begynner med, før du går videre.

– Er du sliten eller slapp, skal du la være å binde.
Å bli bundet eller binde, er krevende prosesser som krever deltagere som er 100% tilstede.
Av samme grunn blander man naturligvis heller ikke alkohol eller andre rusmidler som kan svekke konsentrasjonen med bondage.

– Når man planlegger en seanse, ha i bakhodet at en erfaren modell sjelden bør stå i samme posisjon i over 1 time.
Dersom man prøver noe nytt, bør man normalt nøye seg med 15-20 minutter.

– Sørg for å ha en saks liggende for å eventuelt kunne fjerne tauene raskt, dersom det skulle oppstå en situasjon hvor det skulle bli behov for det.
Sjansen er liten, men det er fryktelig kjedelig å IKKE ha en slik saks, dersom man faktisk skulle få behov for en.

– En person som er bundet skal aldri forlates alene.
Den som er bundet skal være under kontinuerlig tilsyn, alltid.

– Alt du har lært om renneløkker og knuter som strammer seg selv, kan du umiddelbart glemme.
Dette er knuter som er totalt ubrukelige når det kommer til tau bondage og som aldri må benyttes.
Disse knutene kan fort forårsake sirkulasjonsproblemer og i enkelte tilfeller, nerveskader.
Slike knuter er også vanskelige å få av.

– Når du binder bør du hele tiden ha følgende i bakhodet:
Husk at vedkommende som er bundet også skal løsnes.
Følg med på hvordan den som bindes opptrer, følg ekstra nøye med på pusten.

– Ankler og håndledd bør bindes til slutt, dersom man binder en omfattende binding.
Man bør uansett, når man binder ankler/håndledd være på vakt mot følgende:

– Allergiske reaksjoner, fks. dersom man benytter kraftig tape er også normalt ufarlige, men er noe man må følge med på, spesielt dersom man benytter kraftig tape for å tape igjen munnen.
Det er ganske mange som i varierende grad reagerer på enkelte av de limene som benyttes på tape.

Helt til slutt: Et sikkerhetsord er en billig, enkel og svært effektiv forsikring.