Sikkerhet: anatomi

Vi tar med litt kort om anatomi, siden tau bondage kan omfatte en rekke forskjellige bindinger, ikke bare av hender og føtter, men hele kroppen.

Et minimum av kunnskap om anatomi er en selvfølge, dersom man skal binde en annen person med tau.
Menneskekroppen har en del forskjellige punkter man bør ta spesielle hensyn til.
Når det er sagt, så vil det alltid være en liten risiko for at ubehag og mindre skader kan oppstå.
At man er klar over risikoen, er den beste måten å unngå den på.

Enkelt sagt, kan vi si at alle steder hvor man kan kjenne pulsen direkte, er steder man skal være forsiktig med å stramme tau, eller legge direkte press på.

Spesielt viktig er det naturligvis å styre klar av halsen, pga. kvelningsfare.
Når det er sagt, bør man, med mindre man er svært godt kjent med anatomi, styre fullstendig klar også av nakken.
Noe mange lett overseer er nemlig, at på siden av halsen ligger «Carotis Sinus Vein» som, dersom den utsettes for direkte press, kan medføre umiddelbar bevisstløshet.
Dersom dette skulle skje, er det ekstremt viktig å løsne vedkommende umiddelbart, da det faktisk er en reel risiko for dødsfall.

Andre steder man skal være forsiktig med er:
– Armhulene
– Innsiden av overarmene
– Innsiden av håndleddene.
– Baksiden av knærne
– Akillesen

Det er naturligvis svært viktig å forsikre seg om at den man binder ikke har noen skader som kan være relevant for de eventuelle bindingene man ønsker å utføre.
Det kan være en dårlig skulder, eller en vond rygg.
Å fks. belaste et dårlig kne, kan forårsake store, langvarige skader.
Ikke alle mennesker er like myke, så noen vil ha større problemer med å ha hendene på ryggen over lengre tid enn andre…

De mest vanlige skadene:

– Sirkulasjonssvikt.
Det er ingen fare knyttet til midlertidig sirkulasjonssvikt, så lenge det ikke oppleves som smerte.
Normalt så begynner det med en følelse av nummenhet eller prikking, av typen » arm som har sovnet» Dette er altså ufarlig, men må følges opp. (dvs. løsne bindingen)
Den som binder bør også jevnlig sjekke at ikke føtter eller hender blir kalde, dette er typiske tegn på sirkulasjonssvikt.
Noen ganger kan den som blir bundet være så «inne i det» at hun eller han ikke selv registrerer slikt, det er derfor viktig at den som binder, er sitt ansvar bevist og sjekker selv.
Dersom den som er bundet ønsker å justere eller fjerne tauene, så skal det gjøres umiddelbart.

– Nerveskader.
Dette er langt mer krevende og selv en ekspert kan gjøre feil her.
Dersom en nerve er i klem, vil den som bindes vanligvis kjenne det umiddelbart, som stikkende smerte langs nervebanen.
Det er da svært viktig å løsne tauene umiddelbart.
Det kan være vanskeligere å oppdage faren dersom en nerve fks. strekkes.
Da vil det typisk oppstå manglende følelser i en kroppsdel, kroppsdelen føles nummen eller man har en prikkende følelse som kan minne om en kroppsdel som sovner.
Typiske steder man bør være obs på, er innsiden av håndleddene og baksiden av knærne.
Vær også oppmerksom på brachial nerven (en av de som oftest blir skadet i forbindelse med bondage) som går fra skulderen og ned i armen.
Denne er spesielt utsatt dersom en person står med skuldrene trukket bakover, typisk med armene og hendene på ryggen over lengre tid.
Dersom man har planer om å lage en ny, avansert binding, bør man på generelt grunnlag sette av litt tid på forhånd, for å sjekke om det er noe slike farer man bør kjenne til.
Nerveskader forsvinner normalt av seg selv i løpet av maksimalt to uker.
I svært sjeldne tilfeller, kan det oppstå permanente skader.

Merker etter tauene er helt normalt og de forsvinner av seg selv etter en periode.
Brannsår etter tau kan oppstå, det er ubehagelig, men ufarlig.
Selv i tilfeller hvor det oppstår sår (som typisk kan skje dersom man bruker et oppheng og den som er bundet begynner å bevege seg mye. Det vil da oppstå mye friksjon mellom enkelte taudeler og kroppen.)

Det er også viktig å huske at selv om en person har det helt fint når han eller hun er bundet, kan det endre seg fort, dersom hun eller han skifter stilling (går fra å ligge på maven til ryggen, henges opp eller lignende.)
Da vil tauene fort endre sted de belaster og man kan oppleve at det som var helt ok for 1 minutt siden, ikke lenger er like ok.