Del 5: SM VS Misbruk

Mange forbinder SM med misbruk av andre mennesker. Særlig er media flinke til å bygge opp under den oppfatningen. Men sannheten er, som alle som er involvert i SM-leker vet, en helt annen.

Mange sammenligner SM med misbruk av en annen person. Media må her ta en stor del av skylden. De elsker ord som SM, pisking, kinky sexlek osv. For en uinnvidd kan likhetstrekkene syntes påfallende. Kanskje spesielt om det er snakk om leker som involverer bruk av rep, pisk, klemmer, masker, osv.
Den enkleste måten å forklare at så ikke er tilfelle på, er antagelig å peke på forskjellene. De er mange, og lett synlige om man har et litt åpent syn. For uansett hva enkelte mennesker syntes å tro: Det finnes andre mennesker som liker å bli dominert og/eller straffet.
Det finnes faktisk mennesker som ikke føler seg som hele mennesker om de ikke får muligheten til å underkaste seg 100 % fra tid til annen. På samme måte finnes det mennesker som liker å dominere/straffe.
Misbruk er det først snakk om når begge personer ikke lenger er enige om grensene og hvor en person gjør noe imot den andres vilje.

1: SM er en lek hvor alle parter deltar frivillig. Det gjør de ikke om det er snakk om misbruk.

2: De som leker SM-leker tar hensyn, og planlegger leken slik at det er minimal fare for at noen skal komme til skade. En misbruker tar ikke slike hensyn.

3: De som leker SM-leker kan når som helst bytte roller, en misbruker vil ikke det.

4: SM-leker er snakket om, og reglene er avtalt på forhånd. Det er ikke misbruk.

5: SM kan bli praktisert i nærvær av andre personer. Det kan ikke misbruk; en misbruker trenger hemmeligholdelse og ro.

6: Den underdanige ønsker og vil gjerne leke SM-leker. En som blir misbrukt ønsker det ikke.

7: SM er en aktivitet begge parter setter pris på og nyter. Misbruk er ikke det.

8: SM-leker kan på et hvilket som helst tidspunkt bli avbrutt av begge deltagerne. En som blir misbrukt kan ikke stoppe det.

9: En Dominant har til enhver tid følelsene under kontroll. Han, eller hun, vet til enhver tid hva som skjer og er hele tiden på vakt. En misbruker har overhodet ikke kontroll og lar seg rive med.

10: Etter en SM-lek, føler begge parter at det de gjorde var deilig og vil gjerne gjøre det samme igjen. En som er misbrukt vil ikke ønske å gjenta det.

Det er dessverre slik at en del misbrukere skjermer seg ved å kalle seg Dominante. Noen av dem kan du også (og dette er sterkt beklagelig) finne i organiserte SM-miljøer. For dem er det hele en måte å uskyldiggjøre sine egne handlinger på; fra deres ståsted går det jo bare utover noen som liker smerte, eller noen som liker å underkaste seg. Heldigvis blir de vanligvis fort gjennomskuet om de beveger seg blant mennesker som er seriøse med hensyn til sin SM-lek. Du kan allikevel være så uheldig å treffe dem, men sjansen er størst via f.eks. kontaktannonser. Så, om du har et ønske, eller en idé om å leke SM-leker med noen du ikke har gjort det med før, ta noen sikkerhetsforanstaltninger. Å finne ut at vedkommende du leker med er en virkelig pervers person etter at du er bastet og bundet, er ingen god opplevelse.