Del 4: Hva er dominans?

OK, nå vet da antageligvis hva SM er, men hva er det som er så annerledes med Dominans da?

I SM-miljøet regnes det gjerne som en mild form for SM, i utgangspunktet uten bruk av fysiske virkemidler som f.eks. rep, pisk, osv. Riktignok blir det ofte kombinert med en trussel om bruk av pisk, og/eller rep, håndjern, osv, men det er mer trusselen enn den reelle bruken av straff som gjør seg gjeldende.
Her, som når det gjelder klassisk SM, er det opp til partene som spiller å sette rammen rundt. Det er ingen faste rammer man MÅ holde seg innenfor.
Det eneste som har betydning er hva man sammen finner ut at man ønsker. Følgende er ment som en rettledning, ikke som regler som for enhver pris ikke må brytes.

Den virkelige forskjellen ligger i at når det gjelder erotisk Dominans, så er partene likeverdige på et helt annet nivå enn når det gjelder klassisk SM.
Når det gjelder SM hører man ofte snakk om slaven, i erotisk dominans finnes ingen slave. Det finnes en underdanig, javisst, men en underdanig med en egen vilje.
En underdanig som til enhver tid vil gjøre sitt beste for å gjøre sin Mester tilfreds. En Mester er ikke som en Sadist å regne, mer som en rettleder.
Et erotisk dominans-forhold er gjerne fastere, og bunneri stor grad i kjærlighet. En ekte Mester kunne f.eks. aldri tenke seg å selge sin elev (eller underdanige) på en slave-auksjon, slike som man enkelte ganger leser om i SM-artikler.
Kort sagt: En Mesters oppgave er å rettlede, vise vei og å fatte beslutninger. En elevs oppgave er å til enhver tid søke å tilfredsstille sin Mester.
Ofte kombineres erotisk dominans med mildere former for SM, milde fysiske straffer, eller enkel bondage.
Men for det meste er det hele verbalt.
Det er ikke straffen som teller, rett og slett fordi en underdanig her ikke ønsker straff.
Hun eller han ønsker kun til enhver pris å tilfredsstille sin Mester.

På hvilken måte varierer veldig. Det er f.eks. ikke uvanlig at en underdanig benyttes som en stol, til å pusse sko, osv.
En underdanig har som sagt en egen vilje og mulighet til å ha egne meninger, men i de aller fleste tilfeller er det ikke lov for en underdanig å motsi sin Mester i nærvær av andre mennesker. En ordre er en ordre, om den er sagt i et aldri så vennlig tonefall.
På tomannshånd kan de føre diskusjoner, utveksle meninger og argumenter, men blant andre mennesker skal en Mester tiltales med den respekt han/hun fortjener. Enhver ordre skal med andre ord utføres etter beste evne og enhver setning avsluttes (vanligvis) med ordet Mester. I likhet med en Sadist har en Mester et enormt ansvar.
Det er hans/hennes ansvar å til enhver tid sørge for av den underdanige (eleven) får det beste ut av det

Nå må det nevnes at også her finnes det en del individer man helst bør unngå kontakt med.
Kan f.eks. nevne at en gang for lenge siden, den gangen jeg fortsatt holdt på med Dom-prøven på DAL-Net, traff jeg på en Dom med den innstillingen at enhver kvinne trengte en god Dom, siden ingen kvinne er smart nok til å treffe viktige beslutninger selv (og for de som lurer, ja, jeg begynte min SM/dominans-lek på Internett langt tilbake i tid).
Neppe en innstilling som kvinner flest setter pris på, og det er et faktum at han hadde store problemer med å finne seg en sub (elev).
Det finnes også andre individer med et sykelig kontrollbehov som man bør styre unna. Klassiske tegn som ekstrem sjalusi, dårlig selvtillit, manglende evne til å se egne feil, samt fysisk utagerende oppførsel er ting som bør få en liten bjelle til å ringe.