Del 1: Hva er BDSM?

BDSM…. B står for Bondage, D står for disiplin, S står for Sado, M står for masochisme.

Ordet BDSM kan også deles opp på følgende måte:
Bondage og disiplin (BD)
Dominans og underkastelse (Submission) (DS)
Sadisme og masochisme (SM)

Litt lenger ned i denne guiden finner du en egen artikkel som tar for seg dominans og hva det er, du finner et par artikler om Bondage, så i denne artikkelen har vi valgt å fokusere på de to siste bokstavene, SM.

SM kan være så mye, og om man spør 10 personer, vil man helt sikker få flere forskjellige svar.
Vi har valgt å legge listen der at vi skiller mellom dominans og S/M, en tolkning noen sikkert vil være uenige med oss i.
I vår tolkning kommer dominansen og underkastelse inn under D, disiplin.
Følgende er ment som en rettledning for de uinnvidde, ikke som regler som for enhver pris ikke må brytes.

Sadist og masochist er de to ordene som sammen blir S/M.
Brukt og misbrukt i årevis.
Man skal ikke mange år tilbake i tid før man ble sett på som pervers bare man nevnte ordet S/M.
S/M er, kort fortalt, et rollespill mellom to eller flere personer.
Samtlige parter er med frivillig, og dette er et svært viktig punkt.
Om det er selv den minste antydning til motvillighet eller usikkerhet hos en av partene kan det ikke lenger kalles S/M; det er da et overgrep!!
Senere, under leken, derimot, er motvillighet ofte en viktig del av spillet. Underdanige som gjør sitt beste for å komme løs om de er bundet, eller som faktisk angriper den Dominante fysisk (som oftest gjelder dette kvinner) er ikke uvanlig.
Denne motvilligheten er en del av spillet. Ingen som er seriøst opptatt av S/M vil akseptere overgrep, men det finnes dessverre alltid folk som seiler under falskt flagg, så også når det gjelder S/M.

Å holde på med SM er som å være homofil for 25 år siden, det er en rekke likhetstrekk mellom personene som faller inn under disse to kategoriene, som vi skal komme tilbake til.

For å finne ut hvordan du unngår overgriperne, kan det være en god idé å se under S/M vs misbruk. Rollene er klare, en er Dominant (sadist) og en er underdanig (maschosist).
Spillet kan ha mange regler, alt etter hvem som spiller og hvor godt partene kjenner hverandre.
Samt selvfølgelig hvilke grenser den enkelte har.
Men viktige deler av spillet er gjerne bondage, fysisk straff og belønning. Til forskjell fra erotisk dominans hvor bondage og fysisk straff er mer eller mindre fraværende. Grensen mellom S/M og dominans er vag, og mange kombinerer de to tingene.

Kan du med hånden på hjertet si at du aldri har drømt om å ha en slave som var villig til å adlyde ditt minste vink? Eller har du aldri drømt om å ha en hersker, eller herskerinne, som du måtte adlyde, men samtidig vite at du var høyt elsket av?

Ifølge Kinsey-rapporten fra 1953 (som vel er den siste rapporten hvor dette er det viktigste temaet) er 11 % av jordas befolkning interessert i SM.
Et tall man har kommet frem til på følgende måte: 1/3 kan aldri tenke seg å prøve noe som på noen måte kan minne om SM. 1/3 er villige til å prøve det om partneren utrykker ønske om det. 1/3 har lyst til å prøve det, og kan tenke seg å foreslå det for partneren sin.
Etter å ha forsøkt, er fordelingen omtrent lik; av de som prøver (det er anslått at snaue 1/3 på et eller annet tidspunkt vil prøve) vil 1/3 mislike opplevelsen.
Drøye 1/3 vil syntes det er ok, men vil ikke ha noe ønske om å gjenta det på mer eller mindre fast basis. Den siste snaue 1/3 vil elske det og vil alltid hige etter mer (snaue 1/3 av snaue 1/3 gir ca. 11 %, Kinsey-utregningen er adskillig mer kompleks, men tilnærmet lik).
En annen ting som syntes å komme frem er at det er en overvekt av mennesker med høyere utdannelse som praktiserer SM, det samme kan forøvrig sies om homofile.
En teori går på at mennesker som normalt er sjefer i yrkeslivet har en hang til å underkaste seg i den seksuelle leken, trolig for å oppnå indre balanse (Yin og Yang).
Men vitenskapelig bevist er det ikke, det eksisterer nok av meninger, uten at DET nødvendigvis gjør det mer riktig.
Men spiller det egentlig noen rolle?
Kan man ikke bare akseptere at ting ER, uten å måtte vite hvorfor det er slik? Må vi som mennesker vite hvorfor absolutt alt er som det er?

– SM kan inneholde sex, men trenger ikke å gjøre det.
– Enkelte sadomasochister er ikke-monogame. Noen er seksuelt monogame, men deltar i ikke-seksuell lek med andre.

SM blir videre ofte forbundet med en eller annen fetish, gjerne skinn, lakk, lær, latex eller spesielle former for undertøy.
Dette er en oppfattning blant «vanlige folk» (ofte kalt vanilje mennesker) men det er ikke slik at en som liker skinn, nødvendigvis liker SM, eller omvendt.

Det finnes en rekke SM utøvere som trives best i «vanlige» klær, eller uten klær overhodet. SM’ere er på mange måter lik homofile; i lengre tid går man gjerne og tror man er annerledes, før man oppdager at det faktisk finnes andre som deler det samme synet på ting.
Her i landet kan vi til en stor grad takke organisasjonen SMil for at SM er i ferd med å bli sosialt akseptert (lignende organisasjoner finnes i de fleste land).
Så til alle «skap-SM’erne» der ute … Det er mange som dere og det finnes garantert ingen seksuell tilbøyelighet som ikke er delt av flere.