Choking – kveling

En av de vanligste, men samtidig farligste formene for BDSM, i hvert fall om man ikke vet hva man gjør.
Eller hører choking i det hele tatt inn under kategorien BDSM?
De lærde strides om akkurat det….

Choking, eller kveling på Norsk er en variant av puste kontroll (breath control) men isteden for å kontrollere en persons mulighet til å puste, dreier det seg om å blokkere hovedpulsåren til hjernen og på den måten redusere eller blokkere oksygen tilførselen til hjernen.
Den største forskjellen er at ved å stanse en persons mulighet til å puste, tar det minutter før en person besvimer. (Fks. ved å benytte en plastpose over nese/munn)
Ved å blokkere pulsårene fullstendig kan det ta så lite som 3-8 sekunder før en person besvimer.
Det er verdt å merke seg at dette er i verste tilfelle, normalt vil man ikke blokkere halspulsåren helt, men man vil redusere blodstrømmen og således kun redusere oksygen mengden, noe som vil gjøre at det tar betydelig lengre til før noen besvimer.

Choking medfører et ganske intenst stress for hjerne, hjerte og kropp, for de med medfødte hjertefeil eller andre defekter, eller som går på forskjellige medisiner, kan choking medføre en betydelig økt risiko for slag, hjerteinfarkt eller død.
Når alt dette er sagt, choking er en del av en rekke kampsporter, som bryting, judo og MMA, antall registrerte skader pga choking i disse idrettene er minimal.
Det er verdt å merke seg at risikoen i kampsport er redusert fordi det vanligvis er andre tilstede som vil se til at vedkommende som besvimer, slippes løs umiddelbart.
Den store risikoen oppstår først om en person besvimer OG ikke slippes løs umiddelbart.

Før du blir for skremt: En hånd rundt halsen og et lett press er ikke farlig, for noen er det simpelthen en måte å vise makt eller kontroll på.
Faren kan oppstå når man strekker grensene og ønsker å bevege seg mot det punktet der man besvimer og det er det denne artikkelen handler om.

Først litt om choking og BDSM:
Innen BDSM er det periodevis ganske heftig debatt om hvor trygt choking er, noen mener at det er noe man absolutt ikke gjør, andre mener det er like ufarlig som mange andre ting man jevnlig praktiserer innen BDSM.
Den «gamle» hovedreglene for all BDSM sex kan oppsummeres med tre ord: sikker, sunn og samtykkende (Fra det engelske utrykket safe, sane and consensual) og choking hevdes ofte å bryte med kravet om sikkerhet.
Andre, som følger regelen RACK (Risk Aware Consensual Kink, det finnes ingen Norsk variant) mener det er innefor «kravet», siden man her mener at all BDSM innebærer en viss risiko og at choking utført riktig, har en akseptabelt lav risiko.
Det man vet om skader knyttet til dette er:
– I USA alene antar man at mellom 250 og 1000 mennesker dør av varianter av choking hvert år, men de fleste er menn som praktiserer dette alene og derfor ikke får hjelp om de besvimer.
– Politiet i Norge har svært strenge regler for bruk av grep som blokkerer halspulsårene etter en rekke dødsfall knyttet til blokkering av halspulsårer, men i disse tilfellen har det vært kaotiske situasjoner og det har vært vanskelig å få med alle detaljer om hva som faktisk har skjedd til enhver tid.
– Medfødte feil gjør at enkelte personer kan få slag eller hjertestans etter svært kort tid, det er også registrert tilfeller hvor folk har fått slag eller hjertestans flere timer senere.

Det er forøvrig mange som praktiserer choking, men som ikke regner seg selv som BDSMere.

Så hvorfor gjøre det i det hele tatt, dersom det er såpass mange farer knyttet til dette?
Vel, det skyldes det fysiske som faktisk skjer med kroppen og det er det psykiske som skjer i hjernen.
Rent fysisk skjer følgende:
Kroppen er en finurlig organisme og sekundene før man besvimer, kjennes kroppen lettere ut, man føler liksom at man svever, dette skyldes en opphopning av karbondioksid i hjernen.
Denne perioden kan forlenges ved at man slipper til nok oksygen til at hjernen klarer å fungere.
Samtidig skiller kroppen ut store mengder adrenalin, noe som gir en ganske kraftig form for rus når hjernen igjen får oksygen.
Begge deler gjør at sex oppleves mer intenst og eventuelle orgasmer kraftigere.
MERK: Å faktisk besvime har ingen positiv effekt, det er i perioden FØR man besvimer man kan hente den positive, fysiske responsen.
Rent psykisk handler det om:
Her har du følelsen av ekstrem dominans, her er det bokstavelig talt noen andre som har ditt liv i sine hender.

Før du eventuelt skal prøve det med en partner, så er det viktig å prøve det på deg selv, å vite hvordan det virker er essensielt, før man prøver det på en partner.
Det er egentlig ganske enkelt, rett under der kjevebenet slutter, øverst på halsen, på begge sider finner du enkelt din egen puls.
Du kjenner de på begge sider.
Dette er de to blodårene du skal presse på.
Press på de, et lett til medium press vil redusere blodtilstrømningen, et hardt press vil blokkere og umiddelbart stanse tilgangen av oksygen til hjernen.
Press gradvis hardere til du kjenner du begynner å bli ør i hodet, før du slipper opp.
En teknikk som er ganske mye brukt, er å presse ganske hardt et par sekunder, slippe opp, presse hardt et par sekunder igjen.
Dette er en effektiv teknikk som reduserer mange av risikoene og som er enkel å kontrollere.
Det er viktig å ikke presse på selve pusterøret, presset skal ligge på siden og det skal ikke gjøre vondt.
Press direkte på pusterøret kan medføre smerter samt skader og har overhodet ingen positive effekter.
Ønsker man å blokkere en persons mulighet til å puste, er det langt bedre å blokkere munn og nese.

Å snakke med partneren på forhånd er en glimrende ide.
Dersom du plutselig, midt under sexen tar tak rundt halsen på noen og klemmer til, så er det stor sjanse for at de blir livredde og ikke finner det erotisk eller opphissende overhodet.

Det siste punktet er ganske enkelt at begge leser gjennom de enkle sikkerhetsreglene vi har samlet nederst i denne artikkelen.
Eller at den som står for chokingen leser de og informerer partneren om sikkerhets tegn osv.

Choking kan praktiseres i de fleste stillinger, men hver stilling har sine utfordringer.
Bakfra er det vanskeligere å lese partneren, forfra er det lett å legge vekt på pusterøret.
Stående ansikt til ansikt, er den perfekte stillingen, men gjør samtidig sex langt mer komplisert.

Det viktigste før man skal praktisere choking er å tenke sikkerhet.
– Den som skal kvele, må ha prøvd det ut grundig på seg selv først.
– Ingen form for rusmiddel med i bildet.
– Bruk hendene, rep eller andre gjenstander øker faren for skader, spesielt på pusterøret, foruten at det gir mindre kontroll.
– Bruk tid til å tenke gjennom det først, ikke gjør det på impuls.
– Ha et tegn istedenfor et sikkerhetsord, fks. sprike med fingrene, knytte neven, slå i madrassen, det kan være vanskelig å si «blå elefant» om hjernen går tom for oksygen.
– Et alternativ enkelte bruker, er en bjelle i hånden.
– Den som kveler må følge svært godt med på partnerens respons, spesielt fargen i ansiktet er viktig, skifter den til en mer blå/lilla farge, så er det fare på ferde.
Foruten, naturligvis, om partneren plutselig blir helt slapp (bevisstløs) da må grepet løsnes umiddelbart.
Det samme gjelder sprukne blodkar i øynene.
– Det går en rekke nerver langs undersiden av kjeven og opp langs halsen, press på disse kan gjøre veldig vondt og i verste fall medføre smerter i lang tid etterpå.
– Kunnskap om hjerte lungeredning, samt telefon nummer for medisinsk hjelp lett tilgjengelig.
Merk: Uansett hvor mange ting man tenker på, på forhånd, så er dette fortsatt en av de farligste formene for sex man kan praktisere.
Så får det være opp til hver enkelt å vurdere om risikoen er akseptabel eller ikke.

Legg igjen en kommentar